Σπετσών 52, Περιστέρι, 12132
+302105766048

Πολιτική Ποιότητας – ISO

Το ΟΡΑΜΑ της Διοίκησης της Εταιρείας ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ Α.Ε είναι μια γεωτεχνική εταιρεία εμπορίου και υπηρεσιών ικανή να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που απασχολούν εκείνους που μοχθούν στην πρωτογενή παραγωγή με τρόπο πρακτικό και εφαρμόσιμο με γνώμονα πάντα την τόλμη, την επιστήμη και την αρετή.

Πιστεύουμε ότι η συστηματική παραγωγή ζωικών τροφίμων υψηλής βιολογικής αξίας, αποτέλεσε το θεμέλιο του ανθρώπινου πολιτισμού, όμως η παραγωγή αυτή οφείλει να βελτιώνεται διαρκώς τόσο από πλευράς παραγωγικότητας και κερδοφορίας όσο και από πλευράς απόλαυσης και ασφάλειας για τους καταναλωτές.

Πιστεύουμε ακόμα ότι το σύνθετο πρόβλημα της μεταποίησης των ζωοτροφών σε ζωικά τρόφιμα (κρέας, ψάρια, αυγά, γάλα) δε μπορεί να βρει τη λύση του παρά μόνο μέσα από την άσκηση της ζωοτεχνίας και της κτηνιατρικής. Επάνω στη δουλειά μπαίνουν τα προβλήματα σωστά και μέσα από την πράξη παρουσιάζονται και οι λύσεις για τους επιστημονικά ενημερωμένους.

Η Εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2015 που αφορά :

 • Παροχή Ζωοτεχνικών Υπηρεσιών (διατροφή) αγροτικών ζώων και ιχθύων.
 • Εμπορία πρώτων υλών, πρόσθετων και προμιγμάτων ζωοτροφών.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ μας συνίσταται:

 • στη μεθοδευμένη εφαρμογή των γνώσεων της διατροφής των ζώων και ιχθύων
 • στην υιοθέτηση συστημάτων ολοκληρωμένης ζωοτεχνικής διαχείρισης φάρμας για την παραγωγικότητα, την υγεία, την ευζωία του ζωικού κεφαλαίου και την ποιότητα και ασφάλεια των παραγόμενων τροφίμων
 • στην υιοθέτηση πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης ποιότητας σε ότι αφορά τα προσθετικά ζωοτροφών και τις πρώτες ύλες των οίκων που αντιπροσωπεύουμε
 • στη δέσμευση για παροχή όλων των αναγκαίων πόρων για την τήρηση και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2015

Εφαρμόζοντας τη στρατηγική μας δεσμευόμαστε στους ακόλουθους ΣΤΟΧΟΥΣ:

 • διαρκής αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας
 • τήρηση νομικών, νομοθετικών και άλλων απαιτήσεων
 • βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης
 • μείωση του κόστους
 • προσήλωση στα συμφέροντα των πελατών μας και στη σωστή εξυπηρέτηση τους με τρόπο επαγγελματικό και άμεσο
 • διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων αξιολογώντας τις νέες τεχνογνωσίες και υιοθετώντας εκείνες που ταιριάζουν καλύτερα στην πραγματικότητα του κάθε πελάτη μας
 • επιδίωξη σύγχρονων λύσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη ώστε να παραμείνει βιώσιμος και ανταγωνιστικός σε μια ενιαία Ευρωπαϊκή αγορά
 • διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας
 • κοινοποίηση της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας σε όλο το Προσωπικό της Εταιρείας και συνεχής αναβάθμισή της, ώστε να είναι πάντα συμβατή με τους γενικότερους Εταιρικούς στόχους.