Σπετσών 52, Περιστέρι, 12132
+30 210 576 6048
Τροφές για Μηρυκαστικά
Τροφές για Ψάρια
Τροφές για Πτηνά

Ζωοτεχνία Α.Ε.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1998 και δραστηριοποιήθηκε στην αγορά της βιομηχανίας ιχθυοτροφών και ζωοτροφών με εμπορία βιταμινών αμινοξέων και λοιπών προσθετικών.

Παράλληλα από το 1999 ασχολήθηκε και με την εισαγωγή αγροτικών ζώων αναπαραγωγής από την Ολλανδία, Γαλλία και Δανία τροφοδοτώντας τις Ελληνικές γαλακτοβιομηχανίες αγελαδινού γάλακτος με μοσχίδες Holstein Fresian.

Σκοπός μας είναι να εξυπηρετούμε τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των πελατών μας παρέχοντας τεχνική υποστήριξη και σύγχρονη τεχνογνωσία.

Παραμένουμε ταυτόχρονα σταθεροί στις βασικές μας αξίες, που καθορίζουν τις ενέργειές μας.

Ζωοτεχνία ΑΕ - Εταιρικό Προφίλ

Ως Ζωοτεχνία αναζητούμε επαγγελματικές συνεργασίες με εταιρίες του ευρύτερου πρωτογενούς τομέα στοχεύοντας σε μία αμοιβαία ανάπτυξη.

Πιστεύουμε ακόμα ότι το σύνθετο πρόβλημα της μεταποίησης των ζωοτροφών σε ζωικά τρόφιμα (κρέας, ψάρια, αυγά, γάλα) δε μπορεί να βρει τη λύση του παρά μόνο μέσα από την άσκηση της ζωοτεχνίας και της κτηνιατρικής. Επάνω στη δουλειά μπαίνουν τα προβλήματα σωστά και μέσα από την πράξη παρουσιάζονται και οι λύσεις για τους επιστημονικά ενημερωμένους.

Η Εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2008 που αφορά :

  • Παροχή Ζωοτεχνικών Υπηρεσιών (διατροφή) αγροτικών ζώων και ιχθύων.
  • Εμπορία πρώτων υλών, πρόσθετων και προμιγμάτων ζωοτροφών.

Στην Ζωοτεχνία Α.Ε ακολουθούμε τις πρακτικές «ελαχίστου κόστους» (least cost formulation), και προσφέρουμε οικονομικές προτάσεις στοχεύοντας στην μείωση των λειτουργικών εξόδων των παραγωγών.

Προσδιορίζουμε τις θρεπτικές ανάγκες των ζώων σε κάθε παραγωγική φάση και σε συνεργασία με εξειδικευμένους ζωοτέχνες είμαστε σε θέση να παρέχουμε τεχνικές πληροφορίες και κατά παραγγελία (custom-made) λύσεις για Ψάρια, Πτηνά, Μηρυκαστικά.

Βασική αρχή μας παραμένει, η παροχή γεωτεχνικών υπηρεσιών με γνώμονα την όσον το δυνατό καλύτερη αξιοποίηση των ζωοτροφών και την πλέον οικονομική παραγωγή ποιοτικών ζωικών τροφίμων.

Βασική προϋπόθεση πάντα είναι, η ευζωία και η υγεία των ζώων και των ιχθύων.