Σπετσών 52, Περιστέρι, 12132
+302105766048
Seabass
Poultry
Surrency

Ζωοτεχνία Α.Ε.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1998 ως Ζωοτεχνία Μονοπρόσωπη ΕΠΕ και δραστηριοποιήθηκε στην αγορά της βιομηχανίας ιχθυοτροφών και ζωοτροφών με εμπορία βιταμινών, ιχνοστοιχείων, αμινοξέων, συγκολλητικών και προσθετικών.

Το 2001 ξεκίνησε την εισαγωγή και εμπορία εξοπλισμού για εργοστάσια ζωοτροφών και ιχθυοτροφών (pellet testers κλπ.), αποτελώντας τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της TEKPRO Ltd. για Ελλάδα και Κύπρο.

Σήμερα σαν Ανώνυμη Εταιρεία από το 2011:

  • Εισάγει πρώτες ύλες και προσθετικά ιχθυοτροφών και ζωοτροφών.
  • Παράγει φασόν και προμηθεύει τα εργοστάσια ζωοτροφών με εξειδικευμένα προσθετικά και προμίγματα.
  • Παρέχει γεωτεχνικές συμβουλές κατάρτισης σιτηρεσίων ελαχίστου κόστους (least-cost formulation consultancy) για την βιομηχανία ζωοτροφών και τους επαγγελματίες κτηνοτρόφους.

Σκοπός μας είναι να εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πελατών μας παρέχοντας τεχνική υποστήριξη, τεχνογνωσία και καινοτόμα προϊόντα.

Η βασική μας αρχή, που καθορίζει τις ενέργειές μας παραμένει, η παροχή υπηρεσιών με στόχο, την καλύτερη αξιοποίηση των ζωοτροφών και την παραγωγή ποιοτικών ζωικών τροφίμων, με σεβασμό στην υγεία και ευζωία των εκτρεφόμενων ειδών.

Πιστεύουμε ακόμα ότι το σύνθετο πρόβλημα της μεταποίησης των ζωοτροφών σε ζωικά τρόφιμα (κρέας, ψάρια, αυγά, γάλα) δε μπορεί να βρει τη λύση του παρά μόνο μέσα από την άσκηση της ζωοτεχνίας και της κτηνιατρικής. Επάνω στη δουλειά μπαίνουν τα προβλήματα σωστά και μέσα από την πράξη παρουσιάζονται και οι λύσεις για τους επιστημονικά ενημερωμένους.

Η Εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2015 που αφορά στα:

  • Παροχή Ζωοτεχνικών Υπηρεσιών (διατροφή) αγροτικών ζώων και ιχθύων.
  • Εμπορία πρώτων υλών, πρόσθετων και προμιγμάτων ζωοτροφών.