Σπετσών 52, Περιστέρι, 12132
+302105766048

SoftAcid®

SoftAcid® – Προστατευμένα Οργανικά Οξέα σε υγρή μορφή για το νερό και την τροφή

Το SoftAcid® είναι μίγμα των οργανικών οξέων (φορμικού & προπιονικού) προστατευμένα με λιγνοσουλφονικό οξύ. Το λιγνοσουλφονικό οξύ καθιστά το μίγμα:

  • ασφαλές για τον χρήστη
  • μη διαβρωτικό για τα μέταλλα και το δέρμα

Στην πράξη, η χρήση του (στα πτηνά, στα ψάρια) οδηγεί σε βελτίωση της ημερήσιας αύξησης ζώντος βάρους και σε σημαντική βελτίωση της μετατρεψιμότητας της τροφής σε κρέας. Το SoftAcid® είναι εξαιρετικά δραστικό ενάντια σε:

  • Σαλμονέλα

  • Κολιβάκιλλο

  • Κλωστρίδιο

Το SoftAcid® AQUA χρησιμοποιείται σαν μέσο οξίνησης, ενσίρωσης και συντήρησης των υποπροοιόντων φιλετοποιίας ψαριών και των υποπροιόντων πτηνοσφαγείων.

Το SOFTACID II είναι Ιδιαίτερα αποτελεσματικό στις ωοτόκες όρνιθες για πρόληψη Σαλμονέλωσης και Κολιβακίλωσης.

SoftAcid - Οργανικά Οξέα